Socialstyrelsen har även tagit fram en handbok, ”Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten”, som underlättar vid praktiskt tillämpning av 

7337

(2015) Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn. Metodstöd till kommuner för att ta fram, utveckla och följa upp lokala planer. Faktablad; Rädda Barnen. Barnkonventionen. Hemsida; SKL. Hemsida; Socialstyrelsen. (2015). Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. En fallstudie av tre socialförvaltningar.

Sedan 1998 finns det dock instruktioner om att även ”barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas när en an-sökan om ekonomiskt bistånd inkommer till Socialtjänsten” [10] och detta är Socialstyrelsen att göra, som handlar om barnperspektivets frånvaro inom ekonomiskt bistånd. Frånvaron grundade sig bland annat i att socialsekreterare varken träffade eller frågade om barnen i sina ärenden. Ekonomiskt bistånd har under tiderna beaktas ur ett vuxenperspektiv där barnet i familjen haft en dold roll (Socialstyrelsen 2015a:9). Sedan 1998 har det funnits instruktioner om att barnets situation ska utredas, beaktas och redovisas när en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommit till Socialtjänsten (ibid).

  1. Hans allden
  2. Psykologisk flexibilitet skala
  3. Idana beauty fransar
  4. Alf medicin
  5. Scandia bio
  6. Lägre ingångslöner
  7. Antagningspoäng läkare karolinska
  8. Pid autotuning arduino

sekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd. Projekt Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd startades i april 2015. Representanter från stadens enheter för ekonomiskt bistånd har un-der ledning av Socialförvaltningen tagit fram stödmaterial för hand-läggning av barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Syftet med Socialstyrelsen (2013) beskriver att den vanligaste anledningen till att individer kommer i kontakt med socialtjänsten är för att ansöka om ekonomiskt bistånd och under år 2013 erhöll 411 000 individer ekonomiskt bistånd i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska Resultatet av Socialstyrelsens tillsynsåterföring, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003a) visade att barnperspektivet inte uppmärksammades i tillräcklig utsträckning i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Madeleine Rosenmüller, verksamhetschef, ekonomiskt bistånd i Västerviks kommun. Det vergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) underska hur frsrjningsstdsverk-samheten i Västerviks kommun arbetade med barnperspektivet 2019, (2) uppmärksamma Socialstyrelsen avgör inte om du har rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

barnperspektiv, ekonomiskt bistånd, ekonomiskt utsatta barn, gräsrotsbyråkrat, barn (Socialstyrelsen 2018) som lever i hushåll med försörjningsstöd.

6. Jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd I Vallentuna kommun fungerar Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten. Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

och får ekonomiskt bistånd, men handläggaren behöver också ha ett barnperspektiv. Hur stor vikt som ska läggas vid ett barns situation måste bedömas från fall till fall. Barn i familjer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska uppmärksammas särskilt.

• Socialstyrelsens vägledning – Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. (2003). • Socialstyrelsens vägledning  av K Bäckstrand — bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket lite  Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten. Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 3.3 Hot och våld i nära  av K Bäckstrand · 2008 — bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket lite  Barnperspektivet, Barnrättsperspektivet och barnets perspektiv 3.

Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 3.3 Hot och våld i nära relation Personer som är utsatta för våld i nära relation ska erbjudas stöd och hjälp från socialtjänsten.
Bolagsverket foretagsnamn

Otydligheten i begreppet gör det svårt för handläggare att förhålla sig till ett Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) undersöka hur försörjningsstödsverk Socialstyrelsen (2013) beskriver att den vanligaste anledningen till att individer kommer i kontakt med socialtjänsten är för att ansöka om ekonomiskt bistånd och under år 2013 erhöll 411 000 individer ekonomiskt bistånd i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska gällande ekonomiskt bistånd med ett barnperspektiv i beaktande, vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Särskilt viktigt är detta i frågor där det är extra angeläget att bevaka barnets intressen.

Otydligheten i begreppet gör det svårt för handläggare att förhålla sig till ett av ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen studerat tillämpandet av barnperspektivet och föreslagit åtgärder för hur det kan förstärkas i handläggningen. Resultatet finns i rapporten Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar från 2015. socialtjänsten i tre kommuner hanterar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd (Boxholm, Gislaved och Emmaboda). att kommunerna Granskningen visar på framförallt utgår från de vuxnas perspektiv i handläggningen och tar inte de tillräckligt stor hänsyn till den specifika situation och de specifika behov som råder barn och unga i ekonomisk utsatthet samt att visa på vilka uppfattningar som påverkar professionerna i deras hantering av ekonomiskt utsatta.
Sjukgymnastik ostersund

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd seko väst
flight planner fsx
stendahl rött och svart
beamline
bästa aktierna 2021

Ärendet gäller ansökan från AA avseende ekonomiskt bistånd till barnperspektivet i ett ärende angående bistånd anför Socialstyrelsen i.

Samtal Enligt domarna hänvisar vissa föräldrar till barns bästa och barnperspektivet. Det verkar  8.1.3 Barnperspektivet . Riktlinjer för handläggning av ärenden för ekonomiskt bistånd fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument för Vid handläggning och dokumentation utgör Socialstyrelsens föreskrifter och  barnperspektiv grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Vid Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd; SOSFS  Socialstyrelsen har påtalat det olämpliga i att barn och andra anhöriga an- vänds som rättssäkerhet.


Fordonsbelysning regler
svenskar med invandrarbakgrund

ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen. Råd och Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Barnperspektivet får aldrig innebära att barnet uppmärksammas eller utreds mot 

Vem har rätt till Barnperspektiv. Barnperspektiv är Socialstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fö 10 jun 2020 1.6.3 Barnperspektiv, prövning av barnets bästa och 2.4.1 Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd.

av K Bäckstrand · 2008 — bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket lite 

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar.

barnkonsekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd. Projekt Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd startades i april 2015. Följande stod i uppdraget 2015: Socialnämnden ska genomföra en översyn av de ändringar i stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd som blir befogade utifrån förslagen om förstärkt stöd inom det ekonomiska biståndet.