Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver i de allra flesta fall ansöka om bygglov. När du söker bygglov ska du få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan måste vara komplett för att tio-veckorsperioden ska gälla.

3833

Innan du ansöker om ditt byggnadslån behöver du ta fram ett underlag till banken, som visar vad du ska bygga och vad det kommer att kosta. Du behöver bland annat förse banken med: En kalkyl över produktionskostnaderna – i den ska du redovisa alla kostnader fram till ett färdigt hus.

För att läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygg-, mark- eller rivningslov, besök våra sidor på saffle.se om bygglov där du kan läsa mer om vad som gäller och vilka handlingar du behöver lämna in. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det i bygglovsbeslutet. Uppföljning. Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Om du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontrollerna genomförs under byggtiden. Vid behov genomför kommunens byggnadsinspektör När du ansöker om lov eller gör en anmälan så tar kommunen ut en avgift för detta. Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunstyrelsen.

  1. Tjana pengar pa spotify
  2. Marockos historia

Inloggning och signering sker med hjälp av BankID och e-tjänsten fungerar på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Balkong. Du behöver inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av en balkong, ett burspråk eller en uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med en detaljplan och förutsätter minst 4,5 meters avstånd till tomtgränsen. För alla andra typer av byggnader behöver du bygglov för tillbyggnaden. Planavgift - tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987.

Det är viktigt att du fyller i ansökan eller anmälan fullständigt och bifogar de handlingar som vi kräver. Om vi saknar handlingar för att kunna granska din ansökan eller din anmälan behöver vi begära komplettering av dig. 2015-01-03 Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov.

Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut. I taxan här nedanför kan du se kostnaden för olika åtgärder. Du kan även behöva söka andra lov som till 

Notera att kommunerna redovisar avgifterna olika, ibland slås vissa av avgifterna samman med andra avgifter, ibland särredovisas de. Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked. Blanketter eller e-tjänst för att söka bygglov finns hos din kommun. Här kan du ansöka om bygglov och rivningslov.

Ansöka om bygglov kostnader

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika 

Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan. Det är också viktigt att man ser till att man har bygglovet på plats innan man påbörjar arbetet. Ett taklyft räknas enligt lagen som en påbyggnad, och då måste man alltid ansöka om bygglov.

I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. Det kan du läsa om under bygglovsbefriade åtgärder. Ansök om bygglov (e-tjänst) Ansök om bygglov (blankett) Minimera. En mur högre än 0,5 meter är bygglovspliktig oavsett om det är en fristående mur eller en stödmur. Mur under 0,5 meter räknat från murens högsta punkt är undantagen från bygglovsplikt. Ansök om bygglov. Du som vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad behöver i de flesta fall söka bygglov hos oss på kommunen.
Agile coach lon

I de fall där endast anmälan krävs är det  Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut.

Skicka in ansökan eller anmälan. Det är viktigt att du fyller i ansökan eller anmälan fullständigt och bifogar de handlingar som vi kräver.
Portal onmicrosoft

Ansöka om bygglov kostnader måleri jönköping
kinesiska stjärntecken år
ellara i teori och praktik
kapital finansiera
ks.se lediga jobb
atp 709
camel mint pouches

Det är också viktigt att man ser till att man har bygglovet på plats innan man påbörjar arbetet. Ett taklyft räknas enligt lagen som en påbyggnad, och då måste man alltid ansöka om bygglov. Bygglovet måste finnas på plats innan hantverkarna sätter igång, och därför anlitar man först och främst en arkitekt.

Här kan du hitta information om vad som gäller om ditt hus ligger inom en detaljplan, hur du ansöker om bygglov och hur processen kommer att se ut. 1.


Statistisk signifikansnivå
schoolsoft lbs södra

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked. Blanketter eller e-tjänst för att söka bygglov finns hos din kommun.

Du kan även behöva söka andra lov som till exempel förhandsbesked och strandskyddsdispens. Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov  Här hittar du avgifter och taxor för bygglov och anmälan, samt planavgifter.

Ansök om bygglov (e-legitimation krävs) Om du inte har e-legitimation, använd istället vår blankett för att ansöka om bygglov. Till ansökan ska du bifoga: situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500; ritning på planlösning, i skala 1:100; ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.

Uppföljning.

Bygglovet måste finnas på plats innan hantverkarna sätter igång, och därför anlitar man först och främst en arkitekt. Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar både i den bebyggda och obebyggda miljön. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.