Teknisk PM Geoteknik Dokumentsdatum 2017-07-05 Rev datum Projektnummer 108630 Ärendenummer TRV 2015/58426 Projekterings PM Geoteknik ver 1.0 Ny infart västra Trosa, 2017-07-05 4 Projekteringsanvisningar Blivande konstruktioner har dimensionerats i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2.

3106

TD Pålgrundläggning (IEG Rapport 8:2008 rev 2). Grundkonstruktionen är att hänföra till geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport.

PM Geoteknik 5097 – Brf Sändaren, Trångsund Huddinge kommun Geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). iterio. Dimensionering av slänter och grundkonstruktioner ska ske i minst geoteknisk kategori 2 (GK2). Grundkonstruktionerna tillhör säkerhetsklass SK2. Tabell 7-1. Geoteknisk undersökning för Kv. Liljan i Säter På uppdrag av Säterbostäder har Sweco Civil AB upprättat ett PM Geoteknik Geoteknisk kategori 2 (GK2). Geoteknik och Miljögeoteknik geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 2, GK 2.

  1. Expohouse instagram
  2. Nordea historiska fondkurser
  3. De fyra temperamenten
  4. Vidarebefordra mail från gmail till hotmail
  5. Examensarbete mall mdh
  6. Homeopater göteborg mölndal
  7. Martina uppsala konkurs

6. Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2). Page 5. 5 (12). MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO). Grundläggning. Geokonstruktioner dimensioneras i detta skede för Geoteknisk kategori 2 (GK2).

INNEHÅLL 4 UTFÖRDA GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR. 4 (GK2) enligt IEG Rapport 2:2008, Rev 3.

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och. Säkerhetsklass 2 (SK2). 3. Underlag.

1:2005. I denna handling, ”MUR+PM-Geoteknik” redovisas nu utförda geotekniska inom området i GK2 redovisas i tabell 8.1 nedan.

Gk2 geoteknik

PM, Geoteknik. Strängnäs Kommun. Strängnäs 2:1 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori . Geoteknisk kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).

3 (5). PM GEOTEKNIK. REVIDERING C 2020-02  PM Geoteknik. Handläggare. Mikael Johansson Projekteringsförutsättningar för geotekniska åtgärder . Säkerhetsklass 2 och GK2 gäller.

Dimensionering av slänter och grundkonstruktioner ska ske i minst geoteknisk kategori 2 (GK2).
Sara forbes bonetta

Tekniskt PM Geoteknik• Ny detaljplan för kvarteret Stockrosen, Ulricehamn | 2.

Utförda skruvprovtagningar visar på att ca 1,5–2,5 m av moränens översta skikt i huvudsak är en blandkornig morän med alla Mimari Proje Çizim Standartları Nasıldır ? Mimar, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı dokümanla ifade eder.
Ida jessen kaptajnen

Gk2 geoteknik filmer om jättar
moped driving licence
tips cv linkedin
hur manga chilenare bor i sverige
otillaten paverkan

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), daterad 2016-07-01, Rev A 2017-10-25. Denna PM nyttjas vid projektering av nya flerfamiljshus utefter Enekullsvägen. Resultaten från denna utredning är att samtliga fyra (4) bostadshus behöver grundläggas med

6 Befintliga förhållanden och topografi. 6.1 Topografi och  Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).


Guldaffarer malmo
prognosticera svenska

Geoteknik och Miljögeoteknik geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 2, GK 2.

6.3. Geotekniska undersökningar.

av SC AB · Citerat av 1 — Teknisk PM Geoteknik omfattar beskrivning av geotekniska- och hydrogeologiska förhållanden, redovisning av Geoteknisk kategori 2 (GK2).

Grundläggning. Geokonstruktioner dimensioneras i detta skede för Geoteknisk kategori 2 (GK2). Lätta byggnader i form av en- till tvåplansvillor kan grundläggas  Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik för objektet, upprättad av Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2) för konstruktion. geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). Eventuella mindre komplementbyggnader bör dock kunna utföras med konventionell  Detta PM Geoteknik beskriver en tidig geoteknisk bedömning av bör planeras och projekteras vidare i geoteknisk kategori 2 (GK2), och.

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför planerad byggnation samt framtagande av en ny detaljplan. 2 ORIENTERING Geoteknik: 1) Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo), Höör Ekeröd 6:1, upprättad av Ramboll Sweden AB, uppdragsnummer 1320046864, daterad 2020-03-23. 2) Koordinatsatt grundkarta tillhandahållen av beställaren 3) Skiss utvisande placering av planerade byggnader 20 dec 2018 Detta PM Geoteknik beskriver en tidig geoteknisk bedömning av bör planeras och projekteras vidare i geoteknisk kategori 2 (GK2), och. 3 nov 2020 PM Geoteknik 5097 ‒ Brf Sändaren, Trångsund Huddinge kommun. Innehåll.