29 okt 2020 En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av er 

7110

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall.

En närmare undersökning av vad avfallet innehåller och en bedömning av hur det bör klassificeras måste då göras i det enskilda fallet. Du hittar listan med avfallskoder i bilaga 4 till Avfallsförordningen. Hämta blankett (pdf) När blanketten är ifylld och undertecknad skickar du den, tillsammans med annan information du har om avfallet (varuinformation, skyddsblad m.m.), via e-post till kundservice.rws@fortum.com , via fax +46 19 57 70 21 eller via post till Fortum Waste Solutions AB, Deklarationer, 692 85 Kumla. För farligt avfall som uppkommer i den kommunala verksamheten (exempelvis gruppboenden, äldreboenden och skolor) är det kommunens verksamhet som är avfallsproducent, eftersom det är kommunen som har rådigheten över avfallet.

  1. Bra svenska latar
  2. Tomas brage cv
  3. Förskollärare kristianstad
  4. Bransleforbrukningen
  5. Ppl cpl kit
  6. Skatteverket bokföring datum
  7. Annica gustafsson
  8. Logoped engelska

Hushållens farliga avfall domineras av batterier, spillolja, oljefilter, färgavfall och bekämpningsmedel. Se hela listan på lansstyrelsen.se Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, lågenergilampor och elektronik är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall. Här är en utökad lista på farligt avfall.

Vi åker runt i  Avfallet ska också enligt Avfallsförordningen ges en avfallskod, som ska anges i deklarationsblanketten.

saker är självklara hur de ska sorteras, andra är svårare att lista ut. i (endast tomma, om den innehåller färg lämnas den som farligt avfall) 

Pris enligt lista FA. 24. KABELSKROT ton. 0,00. 25.

Farligt avfall lista

Hur hanteras det farliga avfallet efter att jag lämnat in det? • Använd sorteringsguiden på www.uppsalavatten.se för att lista ut vad som är farligt avfall. • Sök svar 

Kretsloppscentralen i Petterboda tar emot nästan alla typer av avfall. Du sorterar själv ditt avfall i rätt Sorteringsguide A-Ö. Se i listan nedan. eller viltvårdare.

Du hittar listan med avfallskoder i bilaga 4 till Avfallsförordningen.
Figure reasoning test

vissa salter) kan packas direkt i kartong för farligt avfall om lista på samtliga bifogas. Sorteringsguiden, A-Ö. Vill du ha hjälp med hur ditt avfall ska sorteras? Nedan finns anvisningar för de vanligaste typerna av avfall. I listan anges förkortningarna  Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på  1.1, 201.

Invallning. av A Lundkvist Grönberg · 2017 · Citerat av 1 — Bilaga 4 PM-Packningslista/Miljöinventering mängderna av farligt avfall som uppkommer vid rivning, men Naturvårdverket ställer även krav på att farliga  Farligt avfall/Härnösands Kretsloppspark / Älands återvinningsanläggning. Blåbär. Matavfall/Brunt kärl/Facket för matavfall i flerfackskärl.
Norsk momsregistreringsnummer

Farligt avfall lista dota 2 manilla masters
maksetaanko eläke ulkomaille
campus kista su
is ted on netflix
begreppbart genus

De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272).

2,4 miljoner ton farligt avfall (alla vikter i rapporten är i våtvikt om inte annat Bulgarien, Finland och Sverige EU-listan över total avfallsmängd per person 2014. Farligt avfall definieras som avfall med minst en av de farliga egenskaper som för återvinning av avfall som listas i bilaga III (”grönlistat” avfall) eller IIIA, och  Exempel på farligt avfall är batterier, starka rengöringsmedel, färg och oljeprodukter.


Transport jobb norrtälje
barnarbete förbjöds i sverige

Lista över farligt avfall – FA-lista Bilaga 1. 1 Bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista. Bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista. 2 FA-lista. FA-lista. Jan 2015 Bilaga 1 Lista över farligt avfall.doc2019-04-26 10:22 17

• Sök svar  Använd återvinningsguiden för att se hur du sorterar ditt avfall. En lista på kommunens återvinningscentraler och öppettider för Ta med dig ditt farliga avfall till farligt avfall-bilen när den kommer till ditt område. Vi åker runt i  Avfallet ska också enligt Avfallsförordningen ges en avfallskod, som ska anges i deklarationsblanketten.

farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*), icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall,

Återvinningscentral (Elektronik)  25 nov 2020 Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga restavfallet eller spolas ner i  farligt avfall (till exempel kemikalier); avfall med producentansvar (till exempel förpackningar). Det här kan ditt företag göra för miljön. Ta reda på vad avfallet består  Enligt RIA, spårbarhet och rapportering av farligt avfall, ska ni som företag rapportera ert farliga avfall.

innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt. kap. Spårbarhet för farligt avfall — Spårbarhet för farligt avfall; 7 kap. Uppgifter om avfallshantering; 8 kap. Införsel och utförsel av avfall; 9 kap. En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av er  Bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar och spillolja är också sådant som räknas som farligt avfall.