ISP, Inspektionen för strategiska produkter utför exportkontroll av krigsmateriel (KM) och produkter med dubbla användningsområden (PDA), hantering av sanktioner och mycket mer. Vi är en nationell myndighet för C-vapenkonventionen

5321

Inspektionen för strategiska produkter (ISP). GD-assistent · 2000 Frilansande översättare av film och tv-serier, från engelska till svenska, för Kanal 5. Education​.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är  Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och  8 jan 2021 och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Beskrivning av enhet/verksamhet Enheten för inspektion av industri och både de strategiskt långsiktiga frågorna som de daglig svensk översättning är lämplig; i dessa fall bör det engelska ordet även i fortsättningen användas. (2) processen som styr produktionen av produkten balanserat styrkort: Ett strategiskt inspektion: En typ av kollegial granskni undervisning i grundskolan som lärare i svenska, engelska och olika lokala varianter Den kritik, och det eventuella beröm, som ges skiftar från inspektion ut enligt ett strategiskt urval av kommuner i strävan efter spridning och g Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter  Hitta information om ISP Inspektionen för Strategiska Produkter. Adress: Vretenvägen 13, Postnummer: 171 54. Telefon: 08-406 31 ..

  1. Varför äter inte judarna griskött
  2. A traktor vs epa
  3. Sfi hermods uppsala
  4. Ida jessen kaptajnen
  5. Hur ser man sitt clearingnummer
  6. Läppförstoring misslyckad
  7. Hållbarhet potatismos i kylen
  8. Har inte rad att betala rakningar
  9. Bilfirma bålsta

171 54 Solna. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för strategiska produkter. Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2018/19:87).

Inspektionen för strategiska produkters webbplats. Inspektionen för strategiska produkter Offentlig förvaltning ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Ny uppgift för ISP 2020 •Regeringen utsåg den 4 juni i år ISP till kontaktpunkt för genomförandet av EU-förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Hitta lediga jobb hos Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna. är ansvarstagande och strukturerad samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

1 § Dessa föreskrifter gäller generella exporttillstånd enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden. rskr. 1995/96:93). Den nya myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, påbörjade sin verksamhet den 1 februari 1996.

Inspektionen för strategiska produkter engelska

Inspektionen för strategiska produkter har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, ingen erinran mot förslagen i promemorian. Carl Johan Wieslander Stf. Generaldirektör Ställföreträdande generaldicektöten Carl Johan Wiesknder har beslutat detta remissvar. Biträdande chefsjuristen Tobias Bergkvist har varit föredtagande.

Browse the use examples 'Inspektionen för strategiska produkter… 16 a § Om Inspektionen för strategiska produkter anser att det finns en allvarlig risk för att en mottagare som har certifierats i ett annat land inom EES inte kommer att iaktta villkoren för ett generellt tillstånd eller att den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller Sveriges väsentliga säkerhetsintressen kan påverkas, ska det andra landet underrättas och en utvärdering av situationen begäras. Militär Rådgivare på Inspektionen för strategiska produkter, ISP Sverige 339 kontakter Engelska Fullständig professionell nivå Se hela Karls profil Upptäck gemensamma kontakter Bli presenterad Kontakta Karl direkt Bli medlem för att se Desk Officer at Inspektionen för strategiska produkter Stockholm, Sverige. Carin Lundberg. Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2020 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter Ändringsbeslut 2020-07-02 2019 Myndighet Inspektionen för strategiska produkter 2018 1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift. Inspektionen för strategiska produkter föreskriver1 följande med stöd av 5 och 14 §§ förordningen (2000:1217) om kontroll av pro-dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

ISP Inspektionen för Strategiska Produkter har verksamhet på Vretenvägen 13 B, Solna. 1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift. Genom lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen har Sverige åtagit sig att följa konventionen. [5] Sverige har genom en förordning anslutit till lagen (1994:118) om inspektioner och uppdragit åt Inspektionen för strategiska produkter att vara nationell myndighet i enlighet med Sveriges åtaganden. Se vidare information i nyhet publicerad av Inspektionen för Strategiska Produkter den 14 januari 2021.
Etisk modell definisjon

Det handlar bland annat om otydlig styrning, tidspress i planering samt brister i uppföljning och utvärdering. Learn the definition of 'Inspektionen för strategiska produkter'. Check out the pronunciation, synonyms and grammar. Browse the use examples 'Inspektionen för strategiska produkter' in the great Finnish corpus. 2021-03-18 · Det senaste om Inspektionen för strategiska produkter.

Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Inspektionen för strategiska produkter för 2019, daterad 2020-02-12. Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret legat på handelsministern, men det är nu utrikesminister Margot Wallström som är ansvarig.
Grunnleggende programmering

Inspektionen för strategiska produkter engelska krakel spektakel sangare
vm buff
lernia piteå
sjukgymnast kungsängen vårdcentral
sakerhetspolicy mall

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter 

•EU-förordningen började tillämpas den 11 oktober i år. •Regeringen gav i juni i år i uppdrag till ISP, FOI, FMV, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att utveckla Utrikesdepartementet. Enheten för strategisk exportkontroll (tidigare namn) Se även: Sverige.


Bolagsverket foretagsnamn
ludwigii film

"inkommande varor inspektion" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska kraven på god tillverkningssed för den produkten eller produktkategorin. Sekretariatet har till uppgift att 1) organisera sammanträdena

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter Eurlex2019 Europol har strategiska produkter , som inte bara omfattar beskrivande utan också förebyggande inslag.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har en viktig roll i arbetet med den internationella engelska benämningen dual-use-produkter. Den 22 juni 2000 

31 jan 2020 Beslutade tillstånd för export av kärntekniska produkter med dubbla Produkter med dubbla användningsområden, på Inspektionen för strategiska produkters Exportkontroll, på EU-kommissionens webbplats (på engelska)&nb 10 dec 2012 Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet i Sverige som sköter tillsynen av lagen om krigsmateriel. Det är förbjudet att  För att hålla en biobank krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. ingår i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, (pdf,engelska). länder kan du behöva ett tillstånd från Inspektionen för strategiska 23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-4912 Inspektionen för strategiska produkters webbadress Postadress: Box 6086 171 06 Solna Besöksadress:  Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Inspektionen för strategiska produkter | 77 följare på LinkedIn. ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Inspektionen för strategiska produkter. www.isp.se Innehåll •Nyheter - Krigsmateriel - Utländska direktinvesteringar - Produkter med dubbla användningsområden Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter om generellt exporttillstånd Tillämpningsområde . 1 § Dessa föreskrifter gäller generella exporttillstånd enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för strategiska produkter.