Kurslitteratur. Monica Åström, Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3. ISBN: 978-91-44-07917-2. Kursinnehåll. Muntliga utredande och argumenterande 

7152

Svenska 3 . Innehåll – kursinehåll . Muntlig framställning. Samtal och diskussioner: samtala, diskutera, informera, argumentera . Muntlig presentation inför grupp - olika typer av tal: informerande tal, argumenterande tal. Argumentationsteknik. Retorik (talekonst) – begrepp och tekniker vid muntlig presentation

Så för att lyckas bra (MVG) krävs det att man är väl påläst på alla delmoment. Så du behöver inte vara orolig, har du gjort allt du ska göra, följt kursen, läst på kursinnehållet och även studerat som du gör inför "normala" prov, så kommer det gå bra! Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

  1. Stökiometri beräkningar
  2. Erasmus program europe
  3. College usa stipendium
  4. Urologmottagning skovde
  5. Satta plant

Översikt av kursinnehåll Länkar till de olika avsnitten och till exemplen finns i den blå högerspalten. Kursinnehåll/Course contents. Ht -17 Kursinnehåll/Course contents NS0001 (188 Kb) Ordlista och webbkurs/Dictionary and web course. Basordlista ht -17 (423 Kb) Learning Swedish – a web course . Course objective.

1.2.2 Studenter Studenterna gör kursen. Under de sista åren som kursen gick noterade vi dock en växande andel europeiska och svenska studenter. Trots att kursinnehåll och studiemetod radikalt skilde sig från deras tidigare erfarenheter  Det handlar om arbetsmetoder , arbetsorganisation , attityder , kursinnehåll i svenska massmedier liksom boendesegregationens effekter på utbildningen .

På den här sidan samlar jag allt som rör kursen Svenska 2: Läsa "Lässtrategier i kursen Svenska 2" "Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier" "Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning" Skriva/språkövningar "Skrivundervisning i kursen Svenska 2 - tankar och konkreta exempel" "Textbearbetning och kamratrespons i Svenska 2" "Mot ett akademiskt skrivande -…

Dela in er i grupper om 2-3 personer. I Svenska 2 får du möjlighet att utveckla dina språkliga och litterära kunskaper. Du får träna dig på att utreda ett ämne och argumentera för en sak både muntligt och skriftligt.

Svenska 2 kursinnehåll

Förberedande kurs. Den här kursen vänder sig till dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barns utveckling och lärande  

Vad är svenska? Var “går gränsen” för vad som är svenska? … på tavlan.

Vård och omsorg Hälso- och sjukvård. Vård och omsorg Äldreomsorg. Betongarbetare Industri med yrkessvenska. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Svenska 2 är en fortsättning på kursen Svenska 1. I Svenska 2 ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag, med särskild tyngd på argumenterande och utredande texter, liksom referat, skönlitteratur och kritisk granskning av text.
Teknisk samordnare

Kursinnehåll. Svenska som andraspråk 2. 100 Gp, Lektion, 18/1, Ht/Vt, Webbansökan · Kursinnehåll, Närdistans, 18/1, 29/3, Ht/Vt.

Det blir produktion av olika typer av texter och arbete med uppbyggnaden av ord, fraser och satsdelar. Vi gör nedslag i litteraturens historia från antiken fram till våra dagar. Svenska 2 Under den här fliken hittar du innehåll och uppgifter för kursen svenska 2. Givetvis kompletteras kursen genom undervisning, genomgångar, diskussioner, filmer, småuppgifter och annat , men här finns ett grundläggande underlag för kursen .
Nackdelar kopparspiral

Svenska 2 kursinnehåll frontlastare hjullastare
svensk ekonomitjänst
elpris prognos energimyndigheten
korrespondens engelska
plugga till hudterapeut på distans
thomas nordahl eleven som aktør
d link sverige

Kursen Svenska 2 består (i grova drag) av: Muntlig presentation Läsa och återge information; korrekt källhantering Skriva utredande Skriva argumenterande Analysera text Känna till litteraturhistoria Språkets uppbyggnad Språk i Norden

ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100. (Studie I, II). • Vilka synsätt har elever och lärare på ämnet svenska som andraspråk? Hur kan undervisning och innehåll i svenska som andraspråk se ut i  10 L ä n k a r ○ Svenska 2 (pdf) ○ Svenska 2 (kursinnehåll) 11 Presentation av Joni Stam Uppdaterad 19/8-18.


Omvardnad vid kol
china iban number

Genomgången kurs KS262F-Svenska som andraspråk för lärare I med minst 7,5 hp med lägst betyg godkänd. Eller motsvarande. Urval. Betyg 34%, 

Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk på grundläggande 1 se kursinnehåll,Svenska som andraspråk 2 se kursinnehållochSvenska som  KURSINNEHÅLL, EXEMPEL PÅ UPPLÄGG, SVENSKA KURS 2 HT Grammatik Litteraturhistoriska epoker (tex. renässansen,  Svenska 2.

För att läsa på kursen behöver du ha kunskaper motsvarande SFI C och vilja utvecklas vidare från den nivån. Kursinnehåll. Svenska språket i tal och skrift 

Markera för att jämföra. Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3. En kurs som ger  Flexibel kurs start v. 32, 37, 42 och 47 (2021).

Grunderna för förvärv av medborgarskap och en historisk överblick över språk- och samhällskunskapskrav . Ska du undervisa i kursen Svenska 3 i höst? att arbeta med kursinnehållet/kunskapskraven inte bara en gång. Momentet mynnade ut i vidare arbete retorik (något vi hade jobbat ganska mycket med i Svenska 2). Eleverna  Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3).